Hội xuân của người H’mông

08:03 23/01/2017

Là cư dân nông nghiệp, nên lịch của người H'mông theo lịch mặt trăng - Âm lịch. Mỗi tháng có 30 ngày, không có tháng thừa, tháng thiếu. Theo đó, sản xuất, sinh hoạt, tết nhất, lễ hội… đều căn cứ tùy vào thời gian ngày tháng âm để tổ chức.

Ý kiến bạn đọc