Hoạ sĩ, luật gia Cù Huy Hà Vũ, một năm ba lần khuấy động công luận

10:30 26/01/2007

Dù còn điều này tiếng khác song có một thực tế không dễ phủ nhận: Trong năm qua, để khuấy động được sự chú ý của công luận như họa sĩ, luật gia Cù Huy Hà Vũ, mà lại khuấy động tới... 3 lần là điều không phải ai cũng làm được.

Ý kiến bạn đọc