Hoạ sĩ Thành Chương: Phải tạo được dấu ấn riêng

08:01 23/08/2012

"...Tôi nhấn mạnh một điều: Nhà nước bỏ tiền ra để người họa sĩ vẽ, tạo nên tác phẩm cho dân tộc, cho quốc gia; chứ không phải bỏ tiền để anh minh họa cho chủ trương, chính sách... Vậy thì, điều quan trọng là tài năng của người họa sĩ, và các cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm nâng đỡ, định hướng, phát huy tài năng của họ."...

Ý kiến bạn đọc