Họa sĩ Ngô Mạnh Lân và những "Nét thời gian"

08:10 08/11/2019

"Nét thời gian" là triển lãm cá nhân thứ tư của họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân, vừa được tổ chức trang trọng tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (sau các triển lãm tổ chức vào năm 1971, năm 2005 và 2014).

Ý kiến bạn đọc