Họa sĩ Hứa Thanh Bình: Cân bằng giữa vai công chức và nghệ sĩ

08:00 01/04/2014

Con số nghệ sĩ vừa làm công tác quản lý giỏi, vừa thành công trong sáng tạo, được bạn bè trong giới thực sự nể trọng, tôi đoán có lẽ không nhiều. Thế nên, những người cùng một lúc đi mạnh mẽ được cả trên "hai chân" công chức và nghệ sĩ như họa sĩ Hứa Thanh Bình - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Tp HCM, có thể xem là "của hiếm" thời nay.

Ý kiến bạn đọc