Hình tượng anh bộ đội trong thơ Trần Đăng Khoa

15:00 10/01/2008

Hơn nửa thế kỷ qua hình ảnh anh bộ đội đã đi vào trái tim mọi người Việt Nam. Văn học viết về chiến tranh cách mạng với một lực lượng đông đảo cũng đã tập trung làm nổi bật hình tượng anh bộ đội với vẻ đẹp về nhiều mặt. Riêng về thơ đã có nhiều thành công. Nhiều tác giả thơ, bài thơ, tập thơ đã có mặt trong hành trang của chiến sĩ ta. Trong số đó, Trần Đăng Khoa có những đóng góp riêng, được nhiều người yêu thích.

Ý kiến bạn đọc