Hát xoan nhìn từ truyền thuyết, nhìn từ hôm nay

08:07 28/03/2020

Về nguồn gốc thì hầu hết các truyền thuyết được văn bản hoá gần như thống nhất cho rằng Hát Xoan ra đời từ thời Vua Hùng. Ý nghĩa của vấn đề thì cần nhiều hướng, nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Ý kiến bạn đọc