Gốc nhân bản của con người

13:38 26/11/2015

Tất cả những so sánh, đổ tại và bi quan kể trên đều có căn nguyên của nó, chứ không phải là những gì mơ hồ, thái quá hay phi thực tế. Nhưng thực sự không mấy ai nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng mình cũng nên góp một phần để vực dậy tính người trong cộng đồng, bằng từng hành động nhỏ hoặc thậm chí, chỉ cần bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng vào sự cải thiện sẽ phải xảy ra. 

Ý kiến bạn đọc