Giáo sư Vũ Khiêu: Người cha và người thầy khoa học của tôi

08:00 02/02/2014

Là một trong những giáo sư đầu ngành Triết học và cũng là người đặt nền móng cho các ngành Mỹ học, Đạo đức học, Xã hội học thời kỳ mới giải phóng miền Nam năm 1975, ông phụ trách Viện Khoa học Xã hội tại Tp HCM rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) nên ông làm việc rất nhiều. Ông không bao giờ ngủ trước 12h đêm. Lối làm việc này đã ảnh hưởng tới cả ba thế hệ con, cháu của ông...

Ý kiến bạn đọc