Giang hồ mê chơi quên quê hương…

08:14 18/08/2019

Nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhớ về bao chuyện đã qua trong đời. Bỗng sực tỉnh, mình đã qua thời thanh niên, giờ thành một trung niên lúc nào không hay...

Ý kiến bạn đọc