Fidel Castro Ruz: Bình thường và khác biệt tạo nên sự vĩ đại

08:00 20/08/2013

Nhân sự kiện NXB Trẻ cho ấn hành bộ hồi ký chiến đấu của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Ý kiến bạn đọc