Duyệt kịch bản sân khấu: Trao quyền nhưng không buông

10:30 06/08/2007

Từ tháng 5/2007, 12 nhà hát của Bộ VH-TT được phân cấp tự thẩm định kịch bản. Quyền được "ấn" vào tay, chủ động về thời gian, đề tài nhưng chất lượng vở diễn có khá hơn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó mắt xích quan trọng là "cái đầu" của các vị đứng đầu nhà hát.

Ý kiến bạn đọc