Dựng tượng các nhân vật văn học tiêu biểu

08:00 24/08/2012

Ở nhiều nước trên thế giới, để thể hiện lòng hâm mộ đối với một số tác phẩm văn học, công chúng và nhà chức trách không chỉ cho dựng tượng tác giả mà còn cho dựng tượng cả những nhân vật tiêu biểu của cuốn sách đó.

Ý kiến bạn đọc