Dân ca quan họ ở miệt vườn Nam Bộ:

Dùng dằng... tình Bắc duyên Nam!

08:00 11/04/2013

Bây giờ, dân ca quan họ đâu chỉ cất lên bên dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ. Câu ca vương vấn trên vành môi những liền anh, liền chị Kinh Bắc theo về đất phương Nam ngọt lành, ngân nga bên dòng Cửu Long dào dạt con nước. Để rồi, nghe câu hát mượt mà thắm tình ấy, người phương Nam say lòng mà í a duyên đưa giữa miệt vườn cây trái...

Ý kiến bạn đọc