Đơn tuyến nhưng không đơn độc

08:00 05/12/2013

Nhà văn Phạm Quang Đẩu trò chuyện về quá trình sáng tác tiểu thuyết "Đơn tuyến".

Ý kiến bạn đọc