Đối thoại văn hóa – những cơ sở triết học

08:05 19/07/2018

Quan niệm đối thoại là bản chất cuộc sống đã có tiền đề từ triết học Mác: "Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội". Để xây dựng "những mối quan hệ xã hội" lại chính là đối thoại.

Ý kiến bạn đọc