Đọc “Tản mạn nghiệp văn” của Đinh Quang Tốn

16:00 04/03/2010

Tác giả đặt nhan đề là "Tản mạn nghiệp văn" và chia cuốn sách làm ba phần, nhưng sự phân chia của các phần chỉ có ý nghĩa tương đối. Vấn đề có vẻ là "tản mạn", nhưng xâu chuỗi lại, có thể thấy Đinh Quang Tốn bàn tập trung vào những mảng vấn đề liên quan đến người viết, tác phẩm và bạn đọc. Đó là những vấn đề quan trọng ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau. Người viết tạo ra tác phẩm, đưa đến cho bạn đọc của mình và những  tác phẩm sáng tạo của họ làm nên nền văn học.

Ý kiến bạn đọc