Điệu thức ngàn xanh

07:59 05/09/2017

Nếu cồng chiêng chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của tín ngưỡng đa thần, chỉ được sử dụng vào các dịp lễ hội đặc biệt và trước khi sử dụng, bao giờ chủ làng (pô plei) cũng phải tiến hành nghi lễ để xin phép thần linh, thì ngược lại rơkel đã được thế tục hóa, mặc dầu vẫn nằm trong quan niệm vạn vật hữu linh...

Ý kiến bạn đọc