Diễn viên Kim Oanh: Diễn là sống thêm một cuộc đời nữa

08:00 03/05/2012

Ngoài đời, Kim Oanh là một người vui tính, cởi mở và dễ gần, khác hẳn với những vai phụ nữ đanh đá, ngoa ngoắt, nanh nọc mà chị hóa thân trên màn ảnh nhỏ...

Ý kiến bạn đọc