Đi tìm cảm hứng sáng tạo

08:00 21/01/2014

Có nhiều người hay nói đến việc đi tìm cảm hứng sáng tác. Ừ, là văn nghệ sĩ mà không có được cảm hứng sáng tạo thì phải đi tìm? Nhưng tôi rất nghi ngờ kết quả của việc đi tìm cảm hứng sáng tác này! Bởi cảm hứng sáng tác là một cái gì rất vô hình. Chúng ta có nhận dạng, có định vị được nó đâu mà đi tìm nó. Người ta không thể đi tìm những thứ mà mình không hiểu rõ, mà nhất là khi nó không thuộc về mình...

Ý kiến bạn đọc