Đi chợ Đụn mua tấm vó Vạn Đồn

17:25 12/12/2019

Vạn Đồn là một làng cổ trong số tám trang ấp thuộc Bát Đụn Trang. “Bát Đụn Trang”, có nghĩa là tám (8) trang ấp đứng trên 8 đụn đất. Sử liệu phản ánh rằng, trước khi triều đại nhà Trần ra đời, vùng đất nằm ven lưu vực sông Hóa gần với cửa biển Đông, giữa vùng trời đất mênh mông bát ngát nổi lên tám đụn đất khổng lồ...

Ý kiến bạn đọc