Đi cấy đầu xuân

08:59 06/02/2020

Hơn mười năm rồi tôi chưa phải đụng tay vào việc cấy dắm. Mỗi dịp đầu xuân tôi lại nôn nao nhớ chuyện cấy dắm đến lạ. Tôi luôn có cảm giác mười mấy năm trước như vừa mới hôm qua đây thôi.

Ý kiến bạn đọc