Tác phẩm dự thi truyện ngắn & ký viết về "Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ"

Để có những đêm bình yên

09:30 30/10/2009

Tiếng xe máy gầm rú từ nhóm đua xe chạy lại phía tổ công tác mỗi lúc một gần. Con đường lấp loáng dưới ánh đèn đường. Đường phân luồng, gờ đất phân hai làn đường thì cao, toàn là những khối bê tông đổ hình chữ nhật xếp nối vào nhau. Muốn vượt qua cũng khó lòng mà vượt được. Còn một bên đường, là khu ruộng, lúa đang vào thì con gái, không thể chạy xe trên đó được. Nếu lúc này, chỉ cần có hệ thống cản đường thì việc bắt giữ dễ như trở bàn tay.

Ý kiến bạn đọc