Kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Trần Văn Cẩn (13/8/1910 - 13/8/2010)

Danh họa Trần Văn Cẩn: Chuyện đời lạ như chuyện nghề

08:10 03/08/2010

Cố họa sĩ Trần Văn Cẩn là một trong những đại diện tiêu biểu của hội họa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Ý kiến bạn đọc