Cuộc “hồi hương” của những đạo sắc phong

08:08 10/04/2020

Đạo sắc phong xuất hiện từ khoảng thế kỷ 15, được xác nhận bằng ấn triện của nhà vua mang nội dung công nhận có tính nhà nước, đồng thời thể hiện quyền lực của triều đình đối với các làng xã. 

Ý kiến bạn đọc