Công bố nguyên bản tiểu thuyết "Chân dung của Dorian Gray"

09:24 24/05/2011

Nhà xuất bản Harvard University Press vừa cho ra mắt nguyên bản cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ireland Oscar Wilde "Chân dung của Dorian Gray". 120 năm sau, kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí, cuốn tiểu thuyết được công bố mà không có những sửa chữa kiểm duyệt của nhà biên tập đầu tiên. Tuy nhiên, việc phục hồi không khiến các nhà phê bình xúc động, bởi họ cho rằng nguyên bản của cuốn tiểu thuyết cũng không có giá trị lớn lắm đối với bạn đọc đại chúng.

Ý kiến bạn đọc