Có một đời sông thắp lửa

Có một đời sông thắp lửa

08:02 01/05/2015

"Con sông Nghèn, cái tên gọi nghe thương thương, bởi âm giai tiếng Bắc, chữ "nghèn" thường đi với "nghẹn"- "nghèn nghẹn", như thể dưới lòng con nước còn giấu nỗi niềm chi day dứt chưa nguôi..(Chử Văn Long)". Và như vậy, với riêng tôi, nội chỉ một khúc Nghèn thôi cũng đã chứa biết bao buồn vui đời người, bao sự kiện từ long trời lở đất, tới chuyện cỏn con của lũ trẻ ngủ đêm bên bờ sông đêm đêm thắp lửa. 

Ý kiến bạn đọc