Có một chuyện tình hoa giấy

08:04 03/05/2019

Thú thật, trước khi vào Nam chiến đấu tôi chưa hề biết hoa giấy. Có thể quê tôi không có và những vùng miền Bắc khác tôi chưa biết chăng? Nhưng quả thật chỉ khi về chiến đấu ở Củ Chi tôi mới nhìn thấy hoa giấy.

Ý kiến bạn đọc