Công bố danh sách hồ sơ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016

Có "bỏ quên" những tác giả xứng tầm?

16:12 05/05/2016

Vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã công bố danh sách hồ sơ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016. Danh sách này gồm những cá nhân văn nghệ sĩ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch thành lập theo từng lĩnh vực bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Ý kiến bạn đọc