Cỏ Màn Trầu

07:52 14/02/2020

Với tôi, có một loại cỏ tôi xem như một cố nhân. Đặc biệt như một ân nhân. Cố nhân và ân nhân ấy là cỏ Màn Trầu...

Ý kiến bạn đọc