Chuyện nhà thi sỹ “5 say”

08:00 05/12/2015

Người ta gọi Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ "5 say": Say văn, say nhạc, say đời, say họa và say rượu. Riêng tôi, thiển nghĩ Nguyễn Trọng Tạo còn nhiều cái say khác như say làm báo chẳng hạn. Là một người không chỉ viết nhiều bài báo sắc sảo, mà trước đây Nguyễn Trọng Tạo còn biết cách tổ chức làm báo Tạp chí Âm nhạc, Tạp chí Thơ…

Ý kiến bạn đọc