Cắt thơ như cắt... ruột thừa

08:25 09/07/2016

Thường thì sau khi lao tâm khổ tứ làm xong một bài thơ, tác giả tiếc xót công sức của mình nên bỏ đi chữ nào, câu nào, đoạn nào cũng tiếc. Vì vậy, nhiều lúc, trong một bài thơ có những chỗ thừa; so sánh một cách nôm na thì chúng cũng như chỗ ruột thừa trong cơ thể con người vậy. Biết vứt bỏ những chỗ ấy một cách không thương tiếc, làm cho bài thơ cô đọng, súc tích và hay hơn, có ấn tượng mạnh hơn với người đọc, là một nghệ thuật mà không phải nhà thơ nào cũng làm được.

Ý kiến bạn đọc