Cần hiểu đúng hai chữ “trách nhiệm”

09:00 30/10/2009

Đọc hồi ký "Cát bụi chân ai" của nhà văn Tô Hoài, tôi nhớ mãi câu chuyện về một ông chủ báo khi bị đưa ra kiểm thảo là "hữu khuynh, bị lũng đoạn", đã vừa đưa tay vuốt vuốt mép chồng báo, vừa mếu máo trình bày: "Tôi làm báo không kể giờ giấc, không quản thức đêm thức hôm, tôi bỏ hết sáng tác, cố làm cho kịp. Suốt tuần tôi bận bịu về nó hơn con mọn, bỏ ăn bỏ uống vì nó… thế thì làm sao tôi lại có thể sai…".

Ý kiến bạn đọc