Cảm động “mối tình viễn thông” của hai cựu chiến binh tuổi gần đất xa trời

08:15 27/01/2017

Họ từng gặp và biết nhau ở địa phận sông Gianh, Quảng Bình nhưng rồi chiến tranh mỗi người một ngả nên bặt tin nhau. 48 năm sau, khi đã vào cái tuổi gần đất xa trời (cả hai đều đã mất người bạn đời), họ vô tình gặp lại nhau nhờ một bài thơ in trên báo. 

Ý kiến bạn đọc