Cái già (thơ Nguyễn Bùi Vợi)

08:00 04/04/2013

Tuổi xuân như mới hôm qua
Thoắt đâu chớp mắt cái già đến ngay
Hai câu đầu này như một định đề vừa có tính tổng nghiệm cuộc sống của một đời người lại vừa có tính hướng định thông điệp đối với bài thơ. Toàn bộ phần còn lại của bài thơ cốt để giải trình thông điệp đó với những biểu hiện nhiều tầng cảm xúc độc đáo, sâu sắc của tác giả.

Ý kiến bạn đọc