Ca sĩ Bằng Kiều: Làm nghệ thuật cần cá tính

08:20 05/10/2018

Ca sĩ Bằng Kiều nói, các bạn trẻ bây giờ nhiều lợi thế hơn thế hệ anh ngày xưa, nhưng điều quan trọng để làm nên thành công là những cá tính rõ nét trong nghệ thuật, điều đó, giới trẻ đang thiếu. 

Ý kiến bạn đọc