Biểu tượng thuyền – nhìn từ văn hóa tâm linh

08:03 23/05/2020

Văn minh nào biểu tượng ấy. Với nền văn minh sông nước của ta thì con thuyền là biểu tượng cơ bản tập trung nhiều nhất những mã văn hóa nên có thể tìm thấy ở đó những ý nghĩa mới. 

Ý kiến bạn đọc