"Bảo tàng sống" lưu giữ lịch sử và bản sắc văn hóa

08:00 11/12/2016

"Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của Việt Nam lên con số 11.

Ý kiến bạn đọc