Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89 về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT:

Bao giờ mới thôi "sóng gió"?

08:24 02/05/2020

Vừa qua, Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT (dưới đây gọi tắt là Nghị định 89) để lấy ý kiến của nghệ sĩ và khán giả.

Ý kiến bạn đọc