Nhiều địa phương dừng tổ chức lễ hội để phòng chống dịch:

Bao giờ hết mệt nhoài vì lễ hội?

09:51 06/02/2020

Rất có thể, việc dừng/ tạm dừng, hạn chế người dân tham gia vào các lễ hội do những vấn đề phòng tránh dịch năm nay sẽ là một gạch nối quan trọng, tạo tiền đề, tạo nền nếp cho việc tổ chức các lễ hội của các năm sau... 

Ý kiến bạn đọc