Bảo vệ những công trình kiến trúc, chứng tích lịch sử - văn hóa:

Bao giờ hết mâu thuẫn bảo tồn – phát triển?

07:57 19/12/2019

Không biết bao giờ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung mới hết những câu chuyện đau lòng khi phải chia tay những công trình kiến trúc, di tích lịch sử chứa đựng những câu chuyện lịch sử - văn hóa mà nếu mất đi rồi, sẽ không có cách gì lấy lại được...

Ý kiến bạn đọc