Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017)

Báo CAND với việc tổ chức loạt bài đấu tranh chống tiêu cực

08:01 22/06/2017

Một trong những chức năng của báo chí là đấu tranh chống tiêu cực. Đối với Báo CAND, đấu tranh chống tiêu cực còn là một nhiệm vụ, hơn thế, nhiệm vụ hàng đầu. Chống tiêu cực để bảo vệ an ninh quốc gia; chống tiêu cực để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - những tiêu chí tối cần thiết mà vì lý do ấy, chúng ta phải duy trì Lực lượng CAND.

Ý kiến bạn đọc