Bản tình ca Núi Thành

08:01 03/06/2019

Miền đất Núi Thành đặc trưng cho Quảng Nam với câu ca dao: "Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say/ Bạn về đừng ngủ gác tay/ Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo". Núi Thành là điểm chốt của vùng đất mở đầu cho cuộc Nam tiến từ thời nhà Nguyễn. Phía Tây là núi Trường Sơn. Một bên là Biển Đông. Ở giữa con đường 1A chạy qua. Núi Thành tựa pháo đài án ngữ cho mọi cuộc hành quân vào ra...

Ý kiến bạn đọc