Bản quyền văn học: "Cuộc chiến" còn dài!

08:00 26/11/2014

Vài chục triệu bản sách giáo khoa (SGK) được ấn hành mỗi năm, doanh thu thu về nhiều tỷ đồng nhưng số tác giả có tác phẩm văn học được in trong nhiều năm qua không hề được chia sẻ quyền lợi thỏa đáng. Câu chuyện đó đang "nóng" trong dư luận xã hội. Nhưng quyền lợi nhà văn không chỉ ở SGK. SGK chỉ là "mặt trận" đầu tiên "nổ súng" trong cuộc chiến bản quyền tác phẩm văn học có thể thấy trước sẽ còn vô cùng lâu dài, phức tạp.

Ý kiến bạn đọc