Bài thơ "Gửi Trương Tửu" còn thiếu... 14 câu?

13:30 23/05/2008

"Tôi từng bị bộ máy bù nhìn phong kiến cấm tác phẩm, cấm hoạt động trên văn đàn khi mình viết chĩa thẳng mũi tên vào chúng. Anh biết không, bài "Gửi Trương Tửu" của Nguyễn Vỹ khi gửi đăng trên báo Phụ Nữ của Nguyễn Thị Thảo đã bị cắt 14 câu" - nhà văn Trương Tửu tâm sự.

Ý kiến bạn đọc