Bắc Ninh - Miền văn hóa tâm linh

08:27 09/12/2017

Du lịch là ngành công nghiệp không khói, trong đó có du lịch văn hóa tâm linh được Nhà nước cũng như được Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đề ra nghị quyết và cổ vũ, tạo điều kiện cho các tập thể và mọi người được tham gia.

Ý kiến bạn đọc