Tản văn

Ao làng

08:00 07/03/2014

Ao làng là một trong những hình ảnh đặc trưng của làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ. Ao làng được nói tới trong bài viết này chủ yếu là các dãy ao thuộc xóm Duyên, xóm Đình… gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của tôi. Thời đó, mạn xóm tôi có hai dãy ao: Thứ nhất, dãy ao chạy theo con đường trục trong làng và thứ hai, dãy ao ở phía Bắc của làng, chạy theo con ngòi già nua, trên bờ là lũy tre xanh bao bọc xóm làng.

Ý kiến bạn đọc