Âm vang ngày Độc Lập

15:05 03/09/2020

Trong kí ức và tâm thức của mỗi con người Việt Nam, ngày quốc khánh 2/9 là một ngày trọng đại. Trọng đại không chỉ có ý nghĩa về lịch sử cách mạng của đất nước mà còn gắn với tâm thức của dân tộc: Đó là ngày độc lập. Độc lập cho dân tộc và cho mỗi con người, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ý kiến bạn đọc