Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng

08:35 28/05/2019

Đến với Huế, ai nấy đều nhớ đến câu ca dao: "Núi Ngự Bình trước tròn sau méo. Sông An Cựu nắng đục mưa trong". Núi Ngự Bình được coi như bức bình phong che cho kinh thành từ xa. Còn sông An Cựu lại bắt nguồn từ sông Hương, chia đôi phần nội đô phía đông thành phố. Bến Ngự nằm trên bờ sông An Cựu, đây là nơi vua nhà Nguyễn thường đỗ thuyền rồng mỗi khi lên làm lễ tế trời trên đàn Nam Giao.

Ý kiến bạn đọc