Ứng xử trong thời đại đa văn hóa

07:55 18/03/2015

Không có "đa dạng văn hóa" chung chung hay đa dạng ở tình trạng "vô chính phủ". Điều này hết sức nguy hiểm bởi nó tiềm ẩn những xung đột không chỉ giữa cộng đồng địa phương với nhà nước mà cả giữa các cộng đồng láng giềng khác nhau...

Ý kiến bạn đọc